Projekt „Healthy Tray” ma na celu promocję zdrowego stylu życia i popularyzację innowacji w dziedzinie żywienia. Jest to narzędzie przeznaczone dla pacjentów, które gromadzi i analizuje dane o aktualnym stanie zdrowia. Opracowaliśmy unikalny algorytm analizujący wszystkie zdefiniowane przez WHO determinanty zdrowia. System pozwoli na zwiększenie efektywności współpracy lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów i innych specjalistów powiązanych z pacjentami i usprawni przepływ rzetelnych informacji o ich stanie zdrowia.

 

Kluczowe funkcje:

  • narzędzie do zbierania kluczowych danych w czasie rzeczywistym
  • personalizowana analiza determinant zdrowia
  • monitoring i modyfikacja zaleceń klinicznych

Problem społeczny:

Według danych Instytutu McKinseya, tylko na walkę ze skutkami otyłości wydajemy na całym świecie ponad 2,5 bln dolarów.
W Polsce koszty leczenia samej otyłości — w postaci skąpej edukacji, porad dietetycznych czy znikomego co do potrzeb leczenia operacyjnego — szacowane są na około 2 mld złotych.

Nasze rozwiązanie odpowiada na wyżej wymienione potrzeby i z pewnością pozwoli zredukować koszty wynikające z leczenia powikłań chorób cywilizacyjnych.